dàu-nói-khí-nén-thảng-aignep-50050.png

BULKHEAD CONNECTOR

Code
 
 
 
Draw
 
Tube
 
M
 
L
 
CH
 
A Max
 
Bag
 
50050 00 007        Download 3 M10X1 26 14 5 10
50050 00 001        Download 4 M12X1 31,5 17 7 10
50050 00 006        Download 5 M14X1 33 17 7 10
50050 00 002        Download 6 M14X1 35 17 9,5 10
50050 00 009        Download 8-6 M16X1 37 19 10,5 10
50050 00 003        Download 8 M16X1 37 19 10,5 10
50050 00 010        Download 10-6 M20X1 43 24 11,5 10
50050 00 011        Download 10-8 M20X1 43 24 12,5 10
50050 00 004        Download 10 M20X1 43 24 12,5 10
50050 00 005        Download 12 M22X1 48 26 16,5 10
50050 00 008        Download 14 M23X1 49 27 16,5 10