MGBS-P-L1-AP-U-R-AE-SA-158320, MGBS-P-L1-AP-U-R-AE-SII-161694, MGBS-P-L1-AP-U-R-AZ-SA-159366, MGBS-P-L1-AP-U-R-AZ-SII-161693, MGBS-P-L2-AP-U-R-AZ-SA-163900, Euchner Vietnam, Euchner Việt Nam, Euchner, Đại lý Euchner Vietnam, PTC Euchner Vietnam, Đại lý Euchner tại Việt Nam

  • Pitesco là Đại lý phân phối EUCHNER Việt Nam
  • Liên hệ : Mr Thoát

    Phone : 0961.672.728            

    Mail: Thoat@pitesvietnam.com

     

MGBS-P-L1-AP-U-R-AE-SA-158320 (ORDER NO. 158320)

 

MGBS-AP, M12, with escape release, door hinge on right

MGBS-P-L1-AP-U-R-AE-SII-161694 (ORDER NO. 161694)

 

MGBS-AP, 2 x M12, with escape release, door hinge on right

MGBS-P-L1-AP-U-R-AZ-SA-159366 (ORDER NO. 159366)

 

MGBS-AP, M12, door hinge on right

MGBS-P-L1-AP-U-R-AZ-SII-161693 (ORDER NO. 161693)

 

MGBS-AP, 2 x M12, door hinge on right

MGBS-P-L2-AP-U-R-AZ-SA-163900 (ORDER NO. 163900)

 

MGBS-AP, M12, door hinge on right