dàu-nói-khí-nén-thảng-aignep-50040.png

STRAIGHT CONNECTOR

Code
 
 
 
Draw
 
Tube
 
Tube
 
L
 
B
 
Bag
 
50040 00 009        Download 3 3 26 8,5 10
50040 00 001        Download 4 4 30,5 10,5 10
50040 00 008        Download 5 5 33 11,5 10
50040 00 002        Download 6 4 32 12,5 10
50040 00 003        Download 6 6 34 12,5 10
50040 00 004        Download 8 6 35 14,5 10
50040 00 005        Download 8 8 36 14,5 10
50040 00 011        Download 10 8 40,5 17,5 10
50040 00 006        Download 10 10 42 17,5 10
50040 00 012        Download 12 10 45,5 20,5 10
50040 00 007        Download 12 12 47 20,5 10
50040 00 010        Download 14 14 49 21,5 10