Ogura Vietnam, Đại lý Ogura Việt Nam, RNB Electromagnetic Spring-Applied Brake

Ogura Vietnam, Đại lý Ogura Việt Nam, RNB Electromagnetic Spring-Applied Brake

PTC Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:

  • Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors…

  • Motion Control: motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing…

  • Process Instrument: các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge…

  • Electric Part: power cable, control cable, anti-fire cable…

  • Safety: relays, switches, fuse…

Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Moxa, ADFweb, MTS Sensor, Kinetrol, AGR, Vaisala, NSD Group, Watlow, FMS,…..

RNB Electromagnetic Spring-Applied Brake

(Torque Range: 1.5~148ft-lbs / 2~200Nm)

RNB-0.2K-N (90V)

23773000

Ogura Vietnam

RNB-0.2G-N (24V)

23773100

Ogura Clutch

RNB-0.4K-N (90V)

23773200

Ogura Clutch Vietnam

RNB-0.4G-N (24V)

23773300

Ogura Vietnam

RNB-0.8K-N (90V)

23773400

Ogura Clutch

RNB-0.8G-N (24V)

23539400

Ogura Clutch Vietnam

RNB-1.6K-N (90V)

23773600

Ogura Vietnam

RNB-1.6G-N (24V)

23773700

Ogura Clutch

RNB-3K-N (90V)

23773800

Ogura Clutch Vietnam

RNB-3G-N (24V)

23773900

Ogura Vietnam

RNB-5K-N (90V)

23774000

Ogura Clutch

RNB-5G-N (24V)

23774100

Ogura Clutch Vietnam

RNB-10K-N (90V)

23774200

Ogura Vietnam

RNB-10G-N (24V)

23774300

Ogura Clutch

RNB-20K-N (90V)

23774400

Ogura Clutch Vietnam

RNB-20G-N (24V)

23774500

Ogura Clutch