Đại lý PCB Piezotronics Vietnam, PCB Piezotronics Việt Nam, 355B33, ACCELEROMETER 355B33, Gia tốc kế 355B33355B33 PCB Piezotronics, Thiết bị  PCB Piezotronics Chính Hãng Giá Tốt

Đại lý PCB Piezotronics Vietnam, PCB Piezotronics Việt Nam, 355B33, ACCELEROMETER 355B33, Gia tốc kế 355B33, 355B33 PCB Piezotronics, Thiết bị  PCB Piezotronics Chính Hãng Giá Tốt

Model : 355B33 | GIA TỐC KẾ, ICP®

ICP® kiểu vòng, cắt thạch anh., 100 mV / g, conn bên 10-32.

 

 

  • Độ nhạy: (± 10%) 100 mV / g (10,2 mV / (m / s²))
  • Phạm vi đo: ± 50 g pk (± 490 m / s² pk)
  • Độ phân giải băng thông rộng: 0,0005 g rms (0,005 m / s² rms)
  • Dải tần số: (± 5%) 2 đến 5000 Hz
  • Yếu tố cảm biến: Thạch anh
  • Trọng lượng: 0,39 oz (11 gm)

Đại lý PCB Piezotronics Vietnam, PCB Piezotronics Việt Nam, 355B33, ACCELEROMETER 355B33, Gia tốc kế 355B33355B33 PCB Piezotronics, Thiết bị  PCB Piezotronics Chính Hãng Giá Tốt