Đại lý PCB Piezotronics Vietnam, PCB Piezotronics Việt Nam, 357B82, ACCELEROMETER 357B82, Gia tốc kế 357B82, 357B82 PCB Piezotronics, Thiết bị  PCB Piezotronics Chính Hãng Giá Tốt

Đại lý PCB Piezotronics Vietnam, PCB Piezotronics Việt Nam, 357B82, ACCELEROMETER 357B82, Gia tốc kế 357B82, 357B82 PCB Piezotronics, Thiết bị  PCB Piezotronics Chính Hãng Giá Tốt

Nhiệt độ cao đến +550 F, cách ly trường hợp, tăng nhiệt độ chênh lệch, 50 pC / g

  • Độ nhạy: (± 5%) 50 pC / g (5,1 pC / (m / s²))
  • Phạm vi đo: 1000 g pk (9810 m / s² pk)
  • Dải tần số: (± 5%) 6000 Hz
  • Trọng lượng: 1,75 oz (50 gm) 

    Đại lý PCB Piezotronics Vietnam, PCB Piezotronics Việt Nam, 357B82, ACCELEROMETER 357B82, Gia tốc kế 357B82, 357B82 PCB Piezotronics, Thiết bị  PCB Piezotronics Chính Hãng Giá Tốt