Đại lý Vaisala Vietnam, Vaisala Việt Nam, DMT152 C1DCY11A400A1X, TMD62, HMD62, HMW92D, SYS-10-1120-01O1, ONICON Vietnam, Tư vấn giải pháp lắp đặt, Thiết kế và sửa chữa thiết bị tự động hóa 

100% USA Origin

ONICON Vietnam

SYS-10-1120-01O1

System-10 BTU Meter; Flow Meters

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: DMT152 C1DCY11A400A1X

Low Dewpoint Transmitter

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: TMD62

Temperature Transmitter, 2-wire

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMD62

Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMW92D

Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire with Display Cover

Xem thêm thiết bị tại đây