Đại lý Kinetrol Vietnam, Kinetrol Việt Nam, Phân Phối Chính Hãng Kinetrol Việt Nam, Đại Lý Chính Hãng Kinetrol Vietnam, SP917, SP931, SP941, SP942, SP944, SP962, SPV042, SPV043, SPV045, SPV046, SPV053, SPV054, SPV056, SPV900, SPV917, THS-015, XF10,  Tư vấn giải pháp lắp đặt, Thiết kế và sửa chữa thiết bị tự động hóa 

SP917 SEAL KIT FOR ACTUATOR MODEL 15 3
SP931 2x LIMIT SWITCHES TO SUIT EL POSITIONER 25
SP941 REPLACEMENT DIN PLUG (3 PINS) FOR EL POSITIONER 5
SP942 SERVO VALVE ASSEMBLY FOR EL POSITIONER 4
SP944 REPLACEMENT DIN PLUG (4 PINS) 29
SP962 EL COUPLING SECURING RING 6
SPV042 SEAL KIT VITON FOR ACTUATOR MODEL 05 (HIGH TEMPERATURE) 2
SPV043 SEAL KIT VITON FOR ACTUATOR MODEL 07 (HIGH TEMPERATURE) 2
SPV045 SEAL KIT VITON FOR ACTUATOR MODEL 09 (HIGH TEMPERATURE) 2
SPV046 SEAL KIT VITON FOR ACTUATOR MODEL 12 (HIGH TEMPERATURE) 2
SPV053 SEAL KIT VITON FOR ACTUATOR MODEL 16 (HIGH TEMPERATURE) 2
SPV054 SEAL KIT VITON FOR ACTUATOR MODEL 03 (HIGH TEMPERATUER) 2
SPV056 SEAL KIT VITON FOR ACTUATOR MODEL 10 (HIGH TEMPERATURE) 2
SPV900 SEAL KIT VITON FOR ACTUATOR MODEL 084 (HIGH TEMPERATURE) 2
SPV917 SEAL KIT VITON FOR ACTUATOR MODEL 15 (HIGH TEMPERATURE) 2
THS-015 0.15 MT X M10 S/STEEL HYDRAULIC TUBING & NIPPLE 2

 

MOUNTING KIT SET WITH COUPLING - 6" 2
Xem thêm thiết bị tại đây