Ogura Vietnam, Đại lý Ogura Việt Nam, PHT Permanent-Magnet Hysteresis Clutch Brake

PHT Permanent-Magnet Hysteresis Clutch Brake Ogura Vietnam

PHT Permanent-Magnet Hysteresis Clutch Brake Ogura Vietnam

PHT Permanent-Magnet Hysteresis Clutch Brake Ogura Vietnam

PTC Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:

  • Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors…

  • Motion Control: motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing…

  • Process Instrument: các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge…

  • Electric Part: power cable, control cable, anti-fire cable…

  • Safety: relays, switches, fuse…

Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Moxa, ADFweb, MTS Sensor, Kinetrol, AGR, Vaisala, NSD Group, Watlow, FMS,…..

PHT Permanent-Magnet Hysteresis Clutch/Brake

(Torque Range: 0~62in-lbs / 0~7Nm)

PHT-0.02S

25293000

Ogura Vietnam

PHT-0.02D

25384800

Ogura Clutch

PHT-0.05S

25297000

Ogura Clutch Vietnam

PHT-0.05D

25388100

Ogura Vietnam

PHT-0.5S

25297100

Ogura Clutch

PHT-0.5D

25386400

Ogura Clutch Vietnam

PHT-1.2D

25295100

Ogura Vietnam

PHT-2.5D

25297200

Ogura Clutch

PHT-5D

25297300

Ogura Clutch Vietnam

PHT-10D

25297400

Ogura Vietnam

PHT-30D

23621200

Ogura Clutch

PHT-70D

23622300

Ogura Clutch Vietnam