Ogura Vietnam, Đại lý Ogura Việt Nam, PET Permanent-Magnet Eddy-Current Clutch Brake 

PET Permanent-Magnet Eddy-Current Clutch Brake Ogura Vietnam

PET Permanent-Magnet Eddy-Current Clutch Brake Ogura Vietnam

PET Permanent-Magnet Eddy-Current Clutch Brake Ogura Vietnam

PTC Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:

  • Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors…

  • Motion Control: motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing…

  • Process Instrument: các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge…

  • Electric Part: power cable, control cable, anti-fire cable…

  • Safety: relays, switches, fuse…

Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Moxa, ADFweb, MTS Sensor, Kinetrol, AGR, Vaisala, NSD Group, Watlow, FMS,…..

PET Permanent-Magnet Eddy-Current Clutch/Brake

(Torque Range: 0.18~8.9in-lbs / 0.02~1Nm)

PET-1.2

0

Ogura Vietnam

PET-2.5

0

Ogura Clutch

PET-5

0

Ogura Clutch Vietnam

PET-10

0

Ogura Clutch

HB Electromagnetic Hysteresis Brake

(Torque Range: 0.4~8.9in-lbs / 0.05~1Nm)

HB-1.2

25091700

Ogura Vietnam

HB-2.5

25091800

Ogura Clutch

HB-5

25091900

Ogura Clutch Vietnam

HB-0.5

25361200

Ogura Vietnam

HB-10

25092000

Ogura Clutch

HC Electromagnetic Hysteresis Clutch

(Torque Range: 0.4~8.9in-lbs / 0.05~1Nm))

HC-0.5

25361200

Ogura Vietnam

HC-1.2

25091300

Ogura Clutch

HC-2.5

25091400

Ogura Clutch Vietnam

HC-5

25091500

Ogura Vietnam

HC-10

25091600

Ogura Clutch