Ogura Vietnam, Đại lý Ogura Việt Nam, MNB Electromagnetic Spring-Applied Brake Ogura Vietnam

MNB Electromagnetic Spring-Applied Brake Ogura Vietnam

MNB Electromagnetic Spring-Applied Brake Ogura Vietnam

MNB Electromagnetic Spring-Applied Brake Ogura Vietnam

PTC Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:

  • Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors…

  • Motion Control: motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing…

  • Process Instrument: các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge…

  • Electric Part: power cable, control cable, anti-fire cable…

  • Safety: relays, switches, fuse…

Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff, Moxa, ADFweb, MTS Sensor, Kinetrol, AGR, Vaisala, NSD Group, Watlow, FMS,…..

MNB Electromagnetic Spring-Applied Brake

(Torque Range: 1.5~590ft-lbs / 2~800Nm)

MNB-0.2K-N (90V)

23780200

Ogura Vietnam

MNB-0.2G-N (24V)

23780300

Ogura Clutch

MNB-0.4K-N (90V)

23780400

Ogura Clutch Vietnam

MNB-0.4G-N (24V)

23780500

Ogura Vietnam

MNB-0.8K-N (90V)

23780600

Ogura Clutch

MNB-0.8G-N (24V)

23780700

Ogura Clutch Vietnam

MNB-1.2K-N (90V)

23780800

Ogura Vietnam

MNB-1.2G-N (24V)

23780900

Ogura Clutch

MNB-2.5K-N (90V)

23781000

Ogura Clutch Vietnam

MNB-2.5G-N (24V)

23781100

Ogura Vietnam

MNB-5K-N (90V)

23781200

Ogura Clutch

MNB-5G-N (24V)

23781300

Ogura Clutch Vietnam

MNB-10K-N (90V)

23781400

Ogura Vietnam

MNB-10G-N (24V)

23781500

Ogura Clutch

MNB-20J-N (72V)

23781800

Ogura Clutch Vietnam

MNB-20K-N (90V)

23781600

Ogura Vietnam

MNB-40K-N (90V)

23781900

Ogura Clutch

MNB-40J-N (72V)

23782000

Ogura Clutch Vietnam

MNB-80K-N (90V)

23782100

Ogura Vietnam

MNB-80J (72V)

23527100

Ogura Clutch