Đại lý Vecow Vietnam, Vecow Việt Nam, ECX-2000-4R1250E32, ECX-2000-2R1250E32, Phân phối thiết bị Vecow Chính Hãng Giá Tốt, Tư vấn giải pháp lắp đặt, Thiết kế và sửa chữa thiết bị tự động hóa, PTC Việt Nam  

100% Taiwan Origin

Vecow
Vietnam

Recommend Model: ECX-2000-4R1250E32
(ECX-2000-4R, Pre-installed with Intel Xeon 1250E, Certified DDR4 32GB RAM, 2x HDD 500GB, PWA-280W-WT w/EU power cord)

100% Taiwan Origin

Vecow
Vietnam

Recommend Model: ECX-2000-2R1250E32
(ECX-2000-2R, Pre-installed with Intel Xeon 1250E, Certified DDR4 32GB RAM, 2x HDD 500GB, PWA-280W-WT w/EU power cord)

100% Taiwan Origin

Vecow
Vietnam

Windows 10 IoT 2019

Xem thêm thiết bị Tại Đây