Đại lý Tylo Vietnam, Tylo Việt Nam, Phân phối Tylo Chính Hãng Giá Tốt, phòng xông hơi, phòng xông hơi tùy chỉnh, máy sửi, bộ điều khiển, máy sửi tia hồng ngoại, Tư vấn giải pháp lắp đặt, Thiết kế và sửa chữa thiết bị tự động hóa, PTC Việt Nam 

Models Name of products Vietnamese name Brand name
EV1212SPA SAUNA EVOLVE 1212 SPRUCE (PACK) phòng xông hơi Tylo Vietnam
95106350 SAUNA EVOLVE 1212 SPRUCE (PACK) phòng xông hơi Tylo Vietnam
95106352 SAUNA EVOLVE 1212 SPRUCE (PACK) phòng xông hơi Tylo Vietnam
95106354 SAUNA EVOLVE 1212 SPRUCE (PACK) phòng xông hơi Tylo Vietnam
95107300 ROUND VISION 150 phòng xông hơi Tylo Vietnam
95107305 ROUND VISION 200 phòng xông hơi Tylo Vietnam
95107310 SPACE VISION 150 phòng xông hơi Tylo Vietnam
95107315 SPACE VISION 200 phòng xông hơi Tylo Vietnam
95107320 SPACE VISION 250 phòng xông hơi Tylo Vietnam
95107325 MIDI VISION phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074800 SAUNA I1115 CORNER WHITE phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074802 SAUNA I1115 CORNER BLACK phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074810 SAUNA I1915 CORNER WHITE phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074812 SAUNA I1915 CORNER BLACK phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074815 SAUNA I1309 WHITE phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074817 SAUNA I1309 BLACK phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074820 SAUNA I1313 WHITE phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074822 SAUNA I1313 BLACK phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074825 SAUNA I1713 WHITE phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074827 SAUNA I1713 BLACK phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074840 TWIN CABIN 130/1309 WHITE phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074841 TWIN CABIN 130/1309 BLACK phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074843 TWIN CABIN 130/1313 BLACK phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074844 TWIN CABIN 130/1713 WHITE phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074845 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074846 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074847 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074848 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074849 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074851 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074852 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074853 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074854 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074855 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074856 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng xông hơi Tylo Vietnam
96074857 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng xông hơi Tylo Vietnam
95106710 CABINA EVOLVE 1717 PLUS GC IZQUIERDA phòng xông hơi Tylo Vietnam
95106711 CABINA EVOLVE 1717 PLUS GC IZQUIERDA phòng xông hơi Tylo Vietnam
95106362 CABINA EVOLVE 1717 PLUS GC IZQUIERDA phòng xông hơi Tylo Vietnam
95106363 CABINA EVOLVE 1717 PLUS GC IZQUIERDA phòng xông hơi Tylo Vietnam
95106300 SAUNA EVOLVE 1212 SPRUCE phòng xông hơi Tylo Vietnam
95106330 SAUNA EVOLVE 1212 SPRUCE phòng xông hơi Tylo Vietnam
94280999 CABINA BUDGET LINE 2020 phòng xông hơi Tylo Vietnam
SQR1212SI1C0 HARMONY 1212 phòng xông hơi tùy chỉnh Tylo Vietnam
CSP2720 SAUNA PASSION 2720 phòng xông hơi tùy chỉnh Tylo Vietnam
CSPAN2720 SAUNA PASSION 2721 phòng xông hơi tùy chỉnh Tylo Vietnam
CSMAB2020 SAUNA MACIZA ABETO 2020 phòng xông hơi tùy chỉnh Tylo Vietnam
CSMPUR2020 SAUNA PURE 2020 phòng xông hơi tùy chỉnh Tylo Vietnam
62202000 SAUNA HEATER COMPACT 2/4 máy sửi Tylo Vietnam
62205000 SAUNA HEATER COMBI COMPACT RC4 máy sửi Tylo Vietnam
61001018 SAUNA HEATER SENSE SPORT 6 máy sửi Tylo Vietnam
61001012 SAUNA HEATER SENSE SPORT 8 máy sửi Tylo Vietnam
61001033 SAUNA HEATER SENSE PURE 8 máy sửi Tylo Vietnam
61001000 SAUNA HEATER EXPRESSION 10 BLACK máy sửi Tylo Vietnam
61001003 SAUNA HEATER EXPRESSION 10 CHAMPAGNE máy sửi Tylo Vietnam
61001006 SAUNA HEATER EXPRESSION 10 COPPER máy sửi Tylo Vietnam
62001010 SAUNA HEATER EXPRESSION COMBI 10KW máy sửi Tylo Vietnam
90001060 HEATER FOOT FOR SENSE 6/8/10 máy sửi chân Tylo Vietnam
90001061 HEATER FOOT FOR SENSE 6/8 COMBI V.2 máy sửi chân Tylo Vietnam
61001042 SAUNA HEATER AIR 10 máy sửi Tylo Vietnam
61001080 SAUNA HEATER SENSE COMBI PURE 6 máy sửi Tylo Vietnam
61001086 SAUNA HEATER SENSE COMBI PURE 10 máy sửi Tylo Vietnam
61001034 Sauna Heater SENSE ELITE 6 máy sửi Tylo Vietnam
61001035 SAUNA HEATER SENSE ELITE 8 máy sửi Tylo Vietnam
61001112 SAUNA HEATER SENSE ELITE 10 máy sửi Tylo Vietnam
61001110 SAUNA HEATER SENSE PURE 10 máy sửi Tylo Vietnam
61001160 SAUNA HEATER SENSE PURE 6 máy sửi Tylo Vietnam
61001000 SAUNA HEATER EXPRESSION 10 BLACK máy sửi Tylo Vietnam
61001003 SAUNA HEATER EXPRESSION 10 CHAMPAGNE máy sửi Tylo Vietnam
61001006 SAUNA HEATER EXPRESSION 10 COPPER máy sửi Tylo Vietnam
62001010 SAUNA HEATER EXPRESSION COMBI 10KW máy sửi Tylo Vietnam
64050230 SAUNA HEATER MEGA-LINE OC 10,5KW máy sửi Tylo Vietnam
64050234 SAUNA HEATER MEGA-LINE OC 12KW máy sửi Tylo Vietnam
64050235 SAUNA HEATER MEGA-LINE OC 15KW máy sửi Tylo Vietnam
64050236 SAUNA HEATER MEGA-LINE SK 18KW máy sửi Tylo Vietnam
64050238 SAUNA HEATER MEGA-LINE SK 21KW máy sửi Tylo Vietnam
64050240 SAUNA HEATER MEGA-LINE SK 26KW máy sửi Tylo Vietnam
61001025 HEATER SENSE COMMERCIAL 6 bộ điều khiển Tylo Vietnam
72005000 CONTROL PANEL ELITE WIFI bộ điều khiển Tylo Vietnam
72001020 CONTROL PANEL H1 bộ điều khiển Tylo Vietnam
72001100 CONTROLPANEL H2 bộ điều khiển Tylo Vietnam
71214005 CC50 bộ điều khiển Tylo Vietnam
70212020 TS 30-012 bộ điều khiển Tylo Vietnam
70212021 TS 30-012 5M bộ điều khiển Tylo Vietnam
71016006 RB30 bộ điều khiển Tylo Vietnam
71016008 RB 45 bộ điều khiển Tylo Vietnam
71016010 RB WE 14 bộ điều khiển Tylo Vietnam
90908045 EXTERNAL SWITCH 3V/12V bộ điều khiển Tylo Vietnam
72001030 CONTROL PANEL H1 PRO bộ điều khiển Tylo Vietnam
72001420 PURE CONTROL PANEL bộ điều khiển Tylo Vietnam
91032060 SAUNA DOOR ALULINE CLEAR GLASS cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91032055 SAUNA DOOR ALULINE TINTED GLASS cửa phòng xôg hơi kính màu Tylo Vietnam
91031505 SAUNA DOOR DGB cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031500 SAUNA DOOR DGB 7X19 TINTED GLASS cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031525 SAUNA DOOR DGB 7X20 CLEAR GLASS cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031520 SAUNA DOOR DGB 7X20 TINTED GLASS cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031515 SAUNA DOOR DGB 8X19 CLEAR GLASS cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031535 SAUNA DOOR DGB 8X20 CLEAR GLASS cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031555 PUERTA SAUNA DGB 7X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031550 PUERTA SAUNA DGB 7X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
95113212 SAUNA DOOR DGL - ASPEN cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
95113210 PUERTA SAUNA DGL 6X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031705 PUERTA SAUNA DGL 6X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031715 PUERTA SAUNA DGL 6X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031725 PUERTA SAUNA DGL 6X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031735 PUERTA SAUNA DGL 6X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031745 PUERTA SAUNA DGL 6X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031755 PUERTA SAUNA DGL 6X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031700 PUERTA SAUNA DGL 6X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031710 PUERTA SAUNA DGL 6X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031720 PUERTA SAUNA DGL 6X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031730 PUERTA SAUNA DGL 6X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031740 PUERTA SAUNA DGL 6X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031750 PUERTA SAUNA DGL 6X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91031770 PUERTA SAUNA DGL 6X19 CRISTAL cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91032050 PUERTA DE SAUNA DGP 190 ÁLAMO cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
91032045 PUERTA DE SAUNA DGP 190 ÁLAMO cửa phòng xôg hơi khô Tylo Vietnam
90301030 CIERRE DE PUERTA AUTOMÁTICO hệ thống đóng cửa tự động Tylo Vietnam
90301000 CIERRE HIDRÁULICO PARA PUERTA MADERA hệ thống đóng cửa thủy lực cho cửa gỗ Tylo Vietnam
90301010 CIERRE PUERTA DE CRISTAL cửa kính Tylo Vietnam
90023000 ACEITE ESENCIAL SENSUAL 10ML tinh dầu Tylo Vietnam
90023002 ACEITE ESENCIAL SENSUAL 10ML tinh dầu Tylo Vietnam
90023006 ACEITE ESENCIAL SENSUAL 10ML tinh dầu Tylo Vietnam
90023010 ESSENTIAL OIL EUCALIPTUS 10 M tinh dầu Tylo Vietnam
90023012 ESSENTIAL OIL EUCALIPTUS 10 M tinh dầu Tylo Vietnam
90023014 ESSENTIAL OIL EUCALIPTUS 10 M tinh dầu Tylo Vietnam
90023016 ESSENTIAL OIL EUCALIPTUS 10 M tinh dầu Tylo Vietnam
90023018 ESSENTIAL OIL EUCALIPTUS 10 M tinh dầu Tylo Vietnam
90023020 ESSENTIAL OIL EUCALIPTUS 10 M tinh dầu Tylo Vietnam
90023022 ACEITE ESENCIAL SENSUAL 10ML tinh dầu Tylo Vietnam
90023024 ACEITE ESENCIAL SENSUAL 10ML tinh dầu Tylo Vietnam
90023034 FRAGRANCE 4 SEASONS 40ML tinh dầu Tylo Vietnam
90023032 FRAGRANCE LUXURY 20ML tinh dầu Tylo Vietnam
90022050 ACEITE MADERA SAUNA tinh dầu Tylo Vietnam
Saunapesu0.5 SUPI SAUNAPESU tinh dầu Tylo Vietnam
laudesuoja SUPI LAUDESUOJA tinh dầu Tylo Vietnam
Lattiaoljy0.9 SUPI LATTIAÖLJY tinh dầu Tylo Vietnam
  SUPI SAUNAVAHA tinh dầu Tylo Vietnam
95109700 INFRA PRIME + 99 máy sửi tia hồng ngoại Tylo Vietnam
95109710 INFRA PRIME + 99 máy sửi tia hồng ngoại Tylo Vietnam
95109720 INFRA PRIME + 99 máy sửi tia hồng ngoại Tylo Vietnam
95109730 INFRA PRIME + 100 máy sửi tia hồng ngoại Tylo Vietnam
95109740 INFRA PRIME + 101 máy sửi tia hồng ngoại Tylo Vietnam
95109750 INFRA PRIME + 102 máy sửi tia hồng ngoại Tylo Vietnam
95109760 INFRA PRIME + 103 máy sửi tia hồng ngoại Tylo Vietnam
90011250 INFRARED PANEL 710 (290W) bảng điều khiển tia hồng ngoại Tylo Vietnam
90011260 INFRARED PANEL 925 (450W) bảng điều khiển tia hồng ngoại Tylo Vietnam
90011270 INFRARED PANEL 1070 (560W) bảng điều khiển tia hồng ngoại Tylo Vietnam
90011300 INFRARED - PACKAGE 1 bảng điều khiển tia hồng ngoại Tylo Vietnam
90011310 INFRARED - PACKAGE 2 bảng điều khiển tia hồng ngoại Tylo Vietnam
90011320 INFRARED - PACKAGE 3 bảng điều khiển tia hồng ngoại Tylo Vietnam
90011330 INFRARED - PACKAGE 4 bảng điều khiển tia hồng ngoại Tylo Vietnam
70201000 CONTROL PANEL TS INFRA bảng điều khiển tia hồng ngoại Tylo Vietnam
96091010 ELYSÉE 2DS phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96091116 BAÑO DE VAPOR EXCELLENT 8 FL phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96075070 PANACEA 1717 1B phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96075076 PANACEA 1717 1B phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96075080 PANACEA 1717 1B phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96075084 PANACEA 1717 1B phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96075020 PANACEA 1309 T BLACK phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96075026 PANACEA 1709 BLACK phòng tắm hơi Tylo Vietnam
90029250 GRACE STEAM OUTLET phòng tắm hơi Tylo Vietnam
90912001 PUERTA DE BAÑO DE VAPOR 60G_TRANSPARENTE phòng tắm hơi Tylo Vietnam
90911010 PUERTA DE BAÑO DE VAPOR 60G_TRANSPARENTE phòng tắm hơi Tylo Vietnam
90912000 PUERTA DE BAÑO DE VAPOR 60G_TRANSPARENTE phòng tắm hơi Tylo Vietnam
90912003 PUERTA DE BAÑO DE VAPOR 60G_TRANSPARENTE phòng tắm hơi Tylo Vietnam
90912040 PUERTA DE BAÑO DE VAPOR 60G_TRANSPARENTE phòng tắm hơi Tylo Vietnam
90912025 STEAM DOOR 101G RIGHT - BRONZE cửa phòng xông hơi Tylo Vietnam
90912030 STEAM DOOR 101G LEFT - BRONZE cửa phòng xông hơi Tylo Vietnam
90912027 STEAM DOOR 101G WHITE RIGHT - BRONZE cửa phòng xông hơi Tylo Vietnam
90912032 STEAM DOOR 101G WHITE LEFT - BRONZE cửa phòng xông hơi Tylo Vietnam
90301010 CIERRE PUERTA DE CRISTAL cửa phòng xông hơi Tylo Vietnam
90301030 CIERRE DE PUERTA AUTOMÁTICO cửa phòng xông hơi Tylo Vietnam
CVPURE2016 CABINA DE VAPOR PURE 2020 cửa phòng xông hơi Tylo Vietnam
89008140 COLUMNA DE VAPOR TX202 W trụ vòi sen nhà tắm Tylo Vietnam
89008170 COLUMNA DE VAPOR TX202 W trụ vòi sen nhà tắm Tylo Vietnam
89008160 COLUMNA DE VAPOR TX202 W trụ vòi sen nhà tắm Tylo Vietnam
90914040 SECCIÓN ACRISTALADA 398 2020 trụ vòi sen nhà tắm Tylo Vietnam
90914045 SECCIÓN ACRISTALADA 398 2020 trụ vòi sen nhà tắm Tylo Vietnam
90914050 SECCIÓN ACRISTALADA 398 2020 trụ vòi sen nhà tắm Tylo Vietnam
90914055 SECCIÓN ACRISTALADA 398 2021 trụ vòi sen nhà tắm Tylo Vietnam
90914060 SECCIÓN ACRISTALADA 398 2022 trụ vòi sen nhà tắm Tylo Vietnam
90914065 SECCIÓN ACRISTALADA 398 2023 trụ vòi sen nhà tắm Tylo Vietnam
96074930 STEAM SHOWER I110/C WHITE phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074931 STEAM SHOWER I110/C WHITE WITH TRAY phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074932 DUCHA DE VAPOR I110/C BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074933 DUCHA DE VAPOR I110/C BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074950 Ducha de Vapor i110/c Blanca phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074951 DUCHA DE VAPOR I110/C BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074952 DUCHA DE VAPOR I110/C BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074953 DUCHA DE VAPOR I110/C BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074960 DUCHA DE VAPOR I110/C BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074961 DUCHA DE VAPOR I110/C BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074962 DUCHA DE VAPOR I110/C BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074963 DUCHA DE VAPOR I110/C BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074840 TWIN CABIN 130/1309 WHITE phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074841 TWIN CABIN 130/1309 BLACK phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074842 TWIN CABIN 130/1313 WHITE phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074843 TWIN CABIN 130/1313 BLACK phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074844 TWIN CABIN 130/1713 WHITE phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074845 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074846 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074847 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074848 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074849 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074850 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074851 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074852 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074853 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074854 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074855 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074856 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
96074857 CABINA TWIN 130/1309 BLANCA phòng tắm hơi Tylo Vietnam
30NTEA NATUR TEAK NATUR TEAK Tylo Vietnam
30NWAL NATUR WALNUT NATUR WALNUT Tylo Vietnam
96000161 HEATING ELEMENTS COMPACT (2 UNITS) hệ thống sửi  Tylo Vietnam
96000162 HEATING ELEMENTS 6 KW (3 UNITS) bộ phận làm nóng Tylo Vietnam
96000164 HEATING ELEMENTS 8 KW (3 UNITS) bộ phận làm nóng Tylo Vietnam
96000072 SENSOR DE TEMPERATURA 10 KOHM - 4 M cảm biến nhiệt độ Tylo Vietnam
90001060 HEATER FOOT FOR SENSE 6/8/10 chân sửi Tylo Vietnam
90001061 HEATER FOOT FOR SENSE 6/8 COMBI V.2 chân sửi Tylo Vietnam
96000088 CARTA ELECTRÓNICA VA/VB 7 PRO/TONIC mô mạch điện tử Tylo Vietnam
96000124 CLIPS PARA CARTA ELECTRÓNICA VA-VB clips Tylo Vietnam
96000042 CONTACTOR 3 POL - 12/18/24 VA & 9 VA-K công tắc tơ 3 POL Tylo Vietnam
96000060 THERMO ACTIVATOR 12MM 230 VAC bộ kích hoạt nhiệt Tylo Vietnam
96000123 RUBBER PISTON - VA Y VB RUBBER PISTON - VA Y VB Tylo Vietnam
96000076 PILOT LAMP NEGRO đèn pilot Tylo Vietnam
96000233 RESISTENCIA VA 26 OHM - 6VA (230/400V) điện trở Tylo Vietnam
96000234 HEATING ELEMENT VA 2X35 OHM - 9 & 18VA (230/400V) đèn sửi ấm Tylo Vietnam
96000228 HEATING ELEMENT COM 2X21 OHM đèn sửi ấm Tylo Vietnam
62205000 SAUNA HEATER COMBI COMPACT RC4 máy sửi Tylo Vietnam
Xem thêm thiết bị tại đây