Đại lý Kinetrol Vietnam, Kinetrol Việt Nam, 127-136XE0B004A, ACTUATOR MODEL 12 ,167-126XE0B014A

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Kinetrol.

Model: 127-136XE0B004A

ACTUATOR MODEL 12 (ANSI THREAT) & SR CCW,

EXPL. PROOF LIMIT SWITCH BOX 2XV3 (5-60VDC) AND MONITOR

Correct Model: 167-126XE0B014A

ACTUATOR MODEL 16 (ANSI THREAT) & SR CW,

EXPL. PROOF LIMIT SWITCH BOX 2XV3 (5-60VDC) AND MONITOR

Xem thêm thiết bị Tại Đây