Đại lý Braun Vietnam, Braun Việt Nam Chính Hãng Giá Tốt, A5S13B90-06-L3T25MO-6m, E1594-Rev1, E1518-61438-Rev1, E1553-Rev3, Tư vấn giải pháp lắp đặt, Thiết kế và sửa chữa thiết bị tự động hóa, PTC Việt Nam  

100% Germany Origin 

Braun Vietnam

Model: E1594-Rev1
Test Frequency Generator Module to E15 System,
with 4 pre-programmed frequency levels

100% Germany Origin 

Braun Vietnam

Model: A5S13B90-06-L3T25MO-6m
Speed Sensor Set:
1x A5S13B90-06, 1x L3T25MO-6m
One set includes:
1 piece(s) A5S13B90-06
1 piece(s) L3T25MO-6m

100% Germany Origin 

Braun Vietnam

Model: E1518-61438-Rev1
input module to E15 System 61438 (100% compatible)

100% Germany Origin 

Braun Vietnam

Model: E1553-Rev3
Alarm Module (Limit Switch) with 2 programmable setpoints 100% compatible successor model for module E1553 and module E1553 Rev2

100% Germany Origin 

Braun Vietnam

Certificate of Origin, legalized by chamber of commerce

Xem thêm thiết bị tại đây