BỘ CHUYỂN NHIỆT VÀ NHIỆT ĐỘ bộ phát với USB, RHT Climate WM-485-LCD, P/N: 8804000101, TEMPERATURE AND HUMIDITY TRANSMITTERS NOVUS Vietnam, Đại lý Novus Việt Nam 

100% Brasil Origin

NOVUS Vietnam

Model: RHT Climate WM-485-LCD
P/N: 8804000101
TEMPERATURE AND HUMIDITY TRANSMITTERS
transmitter with USB, 2AO, 2DO, buzzer, LCD and RS485 4-20mA and 0-10V output - LCD